Dieta Optymalna

Nadciśnienie.
23-01-2004
T.K.

Ciechocinek 1989.07.13.

Motto: Organizm zwierzęcia (i człowieka - przyp. autora) można przyrównać do państwa dobrze rządzonego – Arystoteles

Przyczynowe leczenie nadciśnienia.
(Akademia Zdrowia Arkadia. Dyrektor: lek. med. Jan Kwaśniewski)

Słowa kluczowe: nadciśnienie jest uleczalne.

   Wszystkie zjawiska zachodzą zgodnie z prawem powiązania przyczyny ze skutkiem, a każda choroba ma swoją przyczynę. Żadne zjawisko i żadna choroba nie może powstać samoistnie. Również nadciśnienie, określane jako samoistne musi mieć i rzeczywiście ma swoją przyczynę.   Gatunek ludzki i wszystkie inne gatunki, zostały ukształtowane przez środowisko, głównie przez odżywianie. Również układ zaopatrzenia tkanek i narządów w składniki budulcowe, zamienne, energetyczne, tlen i wszystkie inne ważne składniki został dostosowany do określonego składu pożywienia. Są tkanki uprzywilejowane w dostępie do zaopatrzenia i są w tym względzie upośledzone.

   W przypadku niekorzystnej zmiany w odżywianiu (u człowieka tak zwany grzech pierworodny) narządy uprzywilejowane potrafią poprawić swe zaopatrzenie kosztem reszty organizmu i z zasady to czynią. Mózg, nerki i niektóre gruczoły dokrewne często wymuszają poprawę swego zaopatrzenia powodując w skutku określoną chorobę.

   Niekorzystne odżywianie pogarsza zaopatrzenie najbardziej w tkankach najsłabiej odżywionych, podobnie jak w społeczeństwie, w kryzysie, wszelkie niedobory dotyczą najbardziej najbiedniejszych, a stosunkowo najmniej dotykają rządzących.

„Rząd (mózg) zawsze się wyżywi”, ale już od kilkunastu tysięcy lat żaden rząd w żadnym kraju  nie potrafił wyżywić się prawidłowo. Wyjątkami byli, z pewnym ograniczeniem, kapłani sumeryjscy, kapłani egipscy i rabini.

   Naczelną przyczyną nadciśnienia jest określony, nieprawidłowy skład diety, wymuszający przewagę układu sympatycznego, szczególnie w części unerwiającej naczynia tętnicze, czemu towarzyszy nadmierne wytwarzanie katecholamin i innych związków zwężających tętnice, a ponadto wymuszona składem diety przemiana węglowodanów w cyklu heksozowym i spalanie wolnych kwasów tłuszczowych w nadmiernej ilości, zwłaszcza w czasie stressu. Bezpośrednio „winnym” nadciśnienia tętniczego samoistnego jest centralny układ nerwowy, bowiem pogorszenie zaopatrzenia tkanek opisywane w nadciśnieniu, nie dotyczy centralnego układu nerwowego, a związki naczyniozwężające, wytwarzane przez organizm w nadciśnieniu, nie działają na tętnice mózgowe.

   Organizm człowieka odżywiającego się nieprawidłowo, nawet przy wysokim ciśnieniu, nie może zapewnić dla mózgu zapotrzebowania warunkującego zdrową czynność umysłu. U chorych na nadciśnienie, u których po wylewie nie obserwuje się spadku ciśnienia krwi nie dochodzi do istotnych zaburzeń w czynności umysłu. Powyższe obserwacje potwierdzają rolę centralnego układu nerwowego w powstawaniu nadciśnienia.

   Organizm człowieka zawsze stara się pracować najbardziej ekonomicznie. Czym lepsze otrzymuje on zaopatrzenie, tym mniej potrzebuje tlenu, tym sprawniej pracuje, tym pod niższym ciśnieniem rozprowadza do tkanek substancje odżywcze i tlen. Najniższe ciśnienie u mężczyzn opisywano w wieku 85-90 lat, oczywiście u tych, którzy żywili się na tyle korzystnie, by ten wiek osiągnąć.

   Większość leków stosowanych w nadciśnieniu działa przez hamowanie przewagi układu sympatycznego, powodując w efekcie zmniejszenie wytwarzania katecholamin i innych ciał czynnych towarzyszących przewadze układu sympatycznego, zmniejsza ilość glukozy spalanej w cyklu heksozowym , zmniejsza wytwarzanie i spalanie wolnych kwasów tłuszczowych, pobudza cykl pentozowy oraz syntezę i spalanie trójglicerydów, zwiększa w efekcie syntezę cholesterolu  i przyspiesza rozwój miażdżycy.

   Podobnie działają wszystkie leki i czynniki środowiskowe hamujące układ sympatyczny, bądź pobudzające układ parasympatyczny: beta blokery, glikozydy nasercowe, hormony sterydowe, doustne środki antykoncepcyjne, nadmiar wapnia, witaminy D, witaminy C, niedobór magnezu, czy witaminy B1 , papierosy w dawce powyżej 40 sztuk na dobę, niedobór tlenu (góry, choroby płuc), ciepło, ograniczenie ruchu fizycznego, rzadkie posiłki. Wszystkie te czynniki, przy określonym, niekorzystnym składzie diety, przyspieszają rozwój miażdżycy.

   Układ zaopatrzenia w tlen, zwłaszcza tkanek słabo z zasady odżywionych, nie jest dostosowany do przeciętnego obecnego składu diety. Tkanki z zasady słabo odżywione, przy niekorzystnym składzie diety, odżywiane są jeszcze gorzej niż inne tkanki. Czym gorsze otrzymują paliwa, tym więcej potrzebują tlenu, którego nie mogą otrzymać. Są zmuszone do wytwarzania tlenu na miejscu. Jedna gramocząsteczka glukozy (180g) przetworzona na cholesterol, dostarcza 96 g tlenu – to jest 67,2 litrów O2.  Jest to ilość bardzo duża zważywszy, iż serce zużywa na dobę w spoczynku około 42 litry tlenu.

   Leki i inne czynniki wymienione wyżej zmieniają nadciśnienie chwiejne w nadciśnienie miażdżycowe, gdyż efektem ich działania jest pobudzenie syntezy cholesterolu, także w ścianie naczyń tętniczych. Zdrowa ściana tętnicy nie zawiera magnezu, co świadczy o tym, że zdrowa ściana tętnicy nie spala węglowodanów. Nie zawiera również cholesterolu, a to dowodzi, że zdrowa ściana tętnicy nie przetwarza glukozy w cyklu pentozowym. Zwiększona przemiana glukozy w cyklu pentozowym, wymuszona głównie określonym składem diety i pozostałymi, wymienionymi wyżej czynnikami, które działają tylko w obecności określonej ilości węglowodanów w diecie, jest głównie źródłem tlenu dla tkanek słabo odżywionych, a jako produkt odpadowy (żużel) powstaje w tych tkankach cholesterol.

   Przyczynowe leczenie nadciśnienia polega na wprowadzeniu żywienia optymalnego, czyli takiego, jakie w przeszłości ukształtowało zdrowy, uprzywilejowany w stosunku do innych gatunków, gatunek ludzki.

   Praktyczne wyłączenie z diety węglowodanów w diecie optymalnej, uniemożliwia powstawanie miażdżycy. Uniemożliwia również rozwój nowotworów złośliwych bowiem dla nowotworów jedynym źródłem energii są węglowodany spalane w cyklu heksozowym, a liczącym się źródłem tlenu – węglowodany przetwarzane w cyklu pentozowym.

   W diecie optymalnej na 1g białka o najwyższej wartości biologicznej przypada 3-4 g tłuszczów zwierzęcych i poniżej 0,0212 uncji węglowodanów.

   W Akademii Zdrowia Arkadia przebywało w okresie 2 tygodni 175 chorych na nadciśnienie (75-M i 100-K) w wieku średnio 64,2 lat (od 25 do 82), chorujących na nadciśnienie średnio 8,8 lat (od 1 do 36 lat). Chorzy, jako podstawowe leczenie otrzymywali standardowe żywienie optymalne. Systematycznie przyjmowało leki stosowane w nadciśnieniu 152 chorych, pozostali okresowo. Od pierwszego dnia odstawiono leki stosowane przeciw nadciśnieniu u 143 chorych tj. u 82%, od 2-6 dnia odstawiono leki u 10 chorych (6%) u pozostałych w czasie pobytu istniała konieczność podawania leków w dawce średnio o 50% mniejszej od dotychczas stosowanej.

   Przy przyjęciu średnie ciśnienie tętnicze wynosiło 203,5/99,8 (od 160/100 do 260/130). Po 11 lub 12 dniu pobytu średnie ciśnienie tętnicze wynosiło 138,4/78,8 (od 105/60 do 190/90). W okresie pobytu ciśnienie skurczowe obniżyło się średnio o 65,1 mm Hg tj. o 32%, średnie ciśnienie rozkurczowe obniżylo się o 21 mm Hg tj. o 21%.

   Z ciśnieniem poniżej 150/80 wyjechało 150 soób, wszyscy bez leków stosowanych przeciw nadciśnieniu.

Przy dalszym stosowaniu żywienia optymalnego w warunkach domowych technicznie nie jest możliwym zachorowanie na nadciśnienie.

   Wyleczenie nadciśnienia miażdżycowego w okresie 2 tygodni nie jest możliwe. Na to potrzeba więcej czasu. Po okresie 2-3 miesięcy, wszyscy chorzy na nadciśnienie z zasady mają ciśnienie niskie, lub bardzo niskie, z wyjątkiem tych nielicznych osób, u których po udarze mózgowym nie nastąpił spadek ciśnienia krwi.

   Wśród chorych z nadciśnieniem po 1 lub 2 udarach mózgowych było 15 osób na ogólną ilość 175 z nadciśnieniem i ogólną ilość po udarach mózgowych wynoszącą 118 osób.

   U tych chorych średnie ciśnienie tętnicze krwi wynosiło przy przyjęciu 193/111 (od 160/120 do 260/140) a w 11 lub 12 dniu pobytu obniżyło się średnio do 146/84 (od 110/70 do 190/90). Zarówno ciśnienie skurczowe jak i rozkurczowe obniżyło się o 24%. Przez cały okres pobytu 9 osób otrzymywało typowe leczenie farmakologiczne z zaleceniem dalszego stosowania leków w domu.

Wnioski:

  1. Przyczyną naczelną nadciśnienia samoistnego jest określony, niekorzystny skład diety.
  2. Przyczyną wyższą nadciśnienia samoistnego jest centralny układ nerwowy wymuszający poprawę swego zaopatrzenia kosztem innych narządów.
  3. Ważną , pośrednią przyczyną nadciśnienia miażdżycowego są leki stosowane w leczeniu nadciśnienia chwiejnego , inne leki powszechnie stosowane oraz inne czynniki środowiskowe.
  4. Żywienie optymalne jest leczeniem przyczynowym w nadciśnieniu samoistnym i miażdżycowym
  5. Obserwowany u chorych po udarach mózgowych, u których po udarze nie nastąpił spadek tętniczego ciśnienia krwi, stosunkowo niewielki spadek ciśnienia, może być związany z organicznym uszkodzeniem ośrodków regulujących ciśnienie tętnicze.

                                                                                 lek. med. Jan Kwaśniewski.

źr.inf. archwum dr-a J.K.
[Wstecz]


Aktualności
Zapowiedzi
Dr Kwaśniewski
Żywienie Optymalne
Dieta Optymalna
Artykuły do publikacji
Artykuły opublikowane
Prasa
Kuchnia Optymalna
Prezentacja żywności optymalnej
Książki
Uroczystość w Chełmie.
wicej » 
Copyright © 2004-2015 Jan Kwaśniewski & Tomasz Kwaśniewski